top of page
  • Foto van schrijverBredero 2018

Olga van Marion en Tim Vergeer: Rodd'rick ende Alphonsus


Verantwoording

G.A. Bredero, Rodd'rick ende Alphonsus (ed. C. Kruyskamp). Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1968.

Olga van Marion is docent Gouden Eeuw en Verlichting aan de Universiteit Leiden. Ze is gespecialiseerd in Nederlandse poëzie en cultuur uit de Gouden Eeuw. Ze publiceerde over het Nachleben van de klassieke dichters Ovidius en Plutarchus, vrouwelijke auteurs, lyriek en liederen, mediëvalisme, preken en martelaars, passies en ziekte en subversieve literatuur. Haar huidige interesses liggen bij transnationaal theater in Europa en stedelijke literatuur, met name die van Leiden.


Tim Vergeer is promovendus bij de Universiteit Leiden. In 2017 heeft hij een promotiebeurs toegekend gekregen via NWO-Promoties in de Geesteswetenschappen. In zijn project Emotietheater. Spaans toneel in de zeventiende-eeuwse Nederlanden onderzoekt hij de redenen waarom de Spaanse comedias nuevas zoveel vertaald, bewerkt en opgevoerd werden in Nederland en Vlaanderen.

120 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page