top of page

APP OVER LEVEN EN WERK VAN BREDERO

Gerbrand Adriaensz. Bredero (1585-1618)
Een kleurrijke Amsterdammer uit de Gouden Eeuw

Bij Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek was in het najaar van 2018 een kleine tentoonstelling ingericht met originele zeventiende-eeuwse drukken en prenten, en met foto’s, programmaboekjes en theateraffiches uit latere perioden. Bij de tentoonstelling verscheen een app met geluidsopnamen uit Bredero’s liedjes en toneel die nog steeds te beluisteren is.

De app is ingericht in samenwerking met Jeroen Jansen, Lia van Gemert en studenten Nederlandse taal en cultuur van de UvA.

bottom of page