• In de jury zitten docenten uit onderwijs Nederlands als Tweede Taal uit verschillende landen en docenten van de Universiteit van Amsterdam, een schrijver en een acteur.

  • De jury beoordeelt de inzendingen op de relatie met Bredero, creativiteit, aanstekelijkheid en (technische) uitvoering.

  • De jury houdt rekening met het niveau van de deelnemers.

  • De uitslag wordt bekend gemaakt via de site www.Bredero2018.nl; de winnaars krijgen een speciale Brederoprijs.

  • De uitslag van the Big Bredero Battle is bindend; er kan niet over worden gecorrespondeerd.

 

Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, de Universiteit van Amsterdam en de Stichting Feest der Poëzie.

 

Dit reglement is vastgesteld door de Stichting Bredero 2018 en treedt in werking op 16 maart 2018.

 

    © 2023 by Stichting Bredero 2018. Proudly created with Wix.com