top of page

REGLEMENT BIJ

THE BIG BREDERO BATTLE VOOR STUDENTEN NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL

Deelname aan the Big Bredero Battle staat open voor alle studenten Nederlands als Tweede Taal, waar ook ter wereld. De studenten moeten zijn ingeschreven bij het instituut waarvoor ze deelnemen (bijv. een universiteit of een school). Hun docent moet de deelname bevestigen en toestemming geven voor publicatie van de inzending op de website www.Bredero2018.nl en voor aankondiging van de wedstrijd op sociale media.

Portret Bredero

DEELNEMERS

The Big Bredero Battle is een initiatief van de Stichting Bredero 2018, bij de herdenking van de 400ste sterfdag van deze Amsterdamse dichter en toneelschrijver. Wie is de nieuwe Bredero? In the Big Bredero Battle maken studenten Nederlands als Tweede Taal zelf een creatieve bewerking van een liedje of een gedicht van Bredero of van een gedeelte uit een van zijn toneelstukken.

THE BATTLE

 • Studenten kiezen individueel of in een groep in overleg met hun docent uit de keuzelijst één van Bredero’s liedjes, gedichten of een gedeelte uit een toneelstuk. Het is ook mogelijk om zelf een andere tekst van Bredero te kiezen.

 • De manier van bewerken is helemaal vrij. Studenten kunnen een opname maken van een toneelscène die ze naspelen in de taal van Bredero of in een eigen vertaling in modern Nederlands of in een andere taal. Ze kunnen ook in een filmpje een gedicht van Bredero voordragen of een liedje van hem zingen in het zeventiende-eeuws en op de oude melodie. Of ze kunnen zelf een melodie of een rap maken bij een liedje of een gedicht, in het Nederlands of een andere taal, en hun versie opnemen. Een andere mogelijkheid is dat studenten zelf een verhaal bedenken bij een liedje of gedicht of een personage uit een toneelstuk en dat in het Nederlands opschrijven. Het mag allemaal! De jury beoordeelt de inzendingen op de relatie met Bredero, de creativiteit en aanstekelijkheid en (technische) uitvoering.

WEDSTRIJDVOORWAARDEN

 • De inzending moet eigen werk van de studenten zijn. Er mogen alleen stukjes tekst, geluids-/video-opnamen of afbeeldingen van anderen zijn opgenomen als er een verantwoording is toegevoegd met de correcte verwijzingen naar de gebruikte sites (incl. URL) en zonodig verwijzingen naar andere bronnen. Er mogen geen rechten van derden op de inzendingen rusten; het is verplicht dit te controleren. Bij twijfel wordt de inzending uitgesloten van deelname. 

 • Afbeeldingen: alleen in JPEG, PNG of GIF formaat, maximaal 2 MB.

 • Film: maak een kwalitatief goed filmpje (max. 10 MB), als mov-of mp4-bestand.

 • Andere soorten inzendingen: schilderijen, maquettes, tekeningen e.d. kunnen worden ingezonden door er duidelijke foto’s in JPEG, PNG of GIF formaat (max. 2MB) van te maken. Het origineel moet bewaard worden om desgevraagd aan de jury te laten zien.

INZENDEN

De inzendingstermijn voor the Big Bredero Battle loopt van 1 mei tot en met 1 december 2018. Hieronder staat een aanmeldingsformulier voor de studenten. Zij melden zelf hun inzending aan. Daarna krijgt de docent van de redactie een docentenformulier. Hij/zij stuurt de inzending in en geeft toestemming voor publicatie op de website en voor aankondiging van de wedstrijd via sociale media. Een docent kan meerdere inzendingen opsturen; hij/zij krijgt voor elke inzending een apart formulier van de redactie. Per instituut mogen meerdere docenten inzenden (één docent per inzending). Inzenden betekent niet dat de bijdrage geplaatst wordt. De jury en de website redactie bepalen of een inzending gepubliceerd wordt.

 

Alleen inzendingen waarvoor het aanmeldingsformulier en het docentenformulier correct zijn ingevuld kunnen meedoen. Het auteursrecht van de inzending berust bij het onderwijsinstituut van de studenten. De inzending mag elders gepubliceerd en aangekondigd worden, mits er verwezen wordt naar www.Bredero2018.nl en mits de redactie hiervoor toestemming heeft gegeven.

AANMELDINGSFORMULIER

Op het aanmeldingsformulier moeten de studenten de volgende informatie invullen:

 • De titel van de originele Brederotekst waarop de inzending is gebaseerd.

 • De titel van de bewerking (die mag hetzelfde zijn als Bredero’s titel). Bij een vertaling in een andere taal dan het Nederlands, moet een Nederlandse titel worden toegevoegd.

 • De namen van de deelnemende studenten (voor- en achternaam, studentnummer) en het e-mailadres van een van de deelnemers.

 • De naam van de universiteit, het instituut of de school waarvoor de studenten deelnemen en het onderwijsniveau (bijv. B2 of C2).

 • De naam van de docent en het e-mailadres van de docent.

 • De toelichting van de student(en) op zijn/haar/hun inzending, in max. 300 woorden. De studenten leggen hier in het Nederlands uit wat ze met hun bewerking willen zeggen.

DOCENTENFORMULIER

 • De docent krijgt dit formulier van de redactie, met de gegevens van de studenten volgens hun aanmelding. De docent checkt en corrigeert zonodig de gegevens en geeft toestemming voor plaatsing van de inzending op www.Bredero2018.nl en voor aankondiging van de wedstrijd op sociale media.

 • De docent stuurt de inzending via het formulier in (één inzending per formulier) en krijgt per mail een bevestiging van ontvangst.

JURY

 • In de jury zitten docenten uit onderwijs Nederlands als Tweede Taal uit verschillende landen en docenten van de Universiteit van Amsterdam, een schrijver en een acteur.

 • De jury beoordeelt de inzendingen op de relatie met Bredero, creativiteit, aanstekelijkheid en (technische) uitvoering.

 • De jury houdt rekening met het niveau van de deelnemers.

 • De uitslag wordt bekend gemaakt via de site www.Bredero2018.nl; de winnaars krijgen een speciale Brederoprijs.

 • De uitslag van the Big Bredero Battle is bindend; er kan niet over worden gecorrespondeerd.

 

Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, de Universiteit van Amsterdam en de Stichting Feest der Poëzie.

 

Dit reglement is vastgesteld door de Stichting Bredero 2018 en treedt in werking op 16 maart 2018.

 

KLIK HIER OM JE AAN TE MELDEN

bottom of page