top of page

RENÉ VAN STIPRIAAN

René van Stipriaan, Stichting Bredero 2018

René van Stipriaan studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. In 1995 promoveerde hij aan deze universiteit op Leugens en vermaak. Boccaccio's novellen in de kluchtcultuur van de Nederlandse renaissance (handelseditie 1996). Vervolgens werkte hij enige jaren in de uitgeverij. Van 1998 tot 2012 was hij verantwoordelijk voor de opzet en de inhoud van de innovatieve website Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (www.dbnl.org). Hij publiceerde vele boeken waarvan de gedetailleerde studie over de Nederlandse literatuur en cultuur ten tijde van de Republiek, Het volle leven, de meest bekende is. Zie voor meer informatie de website www.renevanstipriaan.nl.

Afbeelding: Bob Bronshoff

ROLAND DE BONTH

René van Stipriaan, Stichting Bredero 2018

Roland de Bonth studeerde Nederlandse taal- en letterkunde in Nijmegen, bereidde als assistent-in-opleiding een proefschrift voor over de achttiende-eeuwse dichter en taalkundige Balthazar Huydecoper en volgde tegelijkertijd de opleiding tot eerstegraads docent Nederlands. Sinds zijn promotie in 1998 is hij werkzaam als docent Nederlands in het voortgezet onderwijs. Net als Huydecoper heeft hij een warme belangstelling voor zowel de taal als de literatuur uit het verleden. Hij publiceerde verschillende artikelen over de geschiedenis van de taalkunde en was een van de editeurs van Vondels Joseph, het elfde deel in de bekende reeks Tekst in Context. Daarnaast schrijft hij als redacteur elke maand een column voor Neerlandistiek voor de klas, een onderdeel van de website neerlandistiek.nl.

bottom of page