top of page

PUBLICATIES EDDY GROOTES

Verschillende artikelen in VakTaal (2010 en 2011)

Door Eddy Grootes en Fons Gommers

In 2010 en 2011 schreven Eddy Grootes en Fons Gommers in het tijdschrift VakTaal artikelen​ over Bredero. Zij reageerden op elkaar en bespraken niet alleen Bredero's werk, maar vooral de vraag of we kunnen ontdekken wat voor man Bredero eigenlijk was. Was hij een 'brave sukkel', een 'losbol' of kunnen we daar niets over zeggen?

Lees het eerste artikel door Fons Gommers door op de pdf-button te klikken. 

Lees de reactie van Eddy Grootes op Gommers' artikel door op de pdf-button te klikken.

 

Lees Gommers' reactie op Grootes door op de pdf-button te klikken.

 

Lees hier Grootes 'Weerwoord' waarin hij kanttekeningen plaatst bij Gommers tekst.

Gerbrand Bredero aan Magdalena Stockmans (DBNL 2009)

Door Eddy Grootes

Grootes schrijft over een brief van rond Nieuwjaar 1618 die Bredero stuurde aan Magdalena Stockmans. Bredero's vriend en uitgever Vander Plasse moet deze tekst pas vrij lang na de dood van de dichter in handen hebben gekregen. Hij nam de brief op in de bundel Nederduytsche Poëmata uit 1632. De inhoud heeft iets aandoenlijks: Gerbrand Bredero, op dat moment zonder meer de succesrijkste toneelschrijver en meest geliefde liedjesdichter van Amsterdam, put zich uit in excuses en omstandige verklaringen omdat hij kennelijk een afspraakje heeft gemist met een negentienjarige schone van wie hij zich ik weet niet hoeveel had voorgesteld. 

Lees het volledige artikel hier.

Afbeelding via: Huygens.KNAW.nl

Eergevoel in Bredero's Spaanschen Brabander (De zeventiende eeuw jaargang 19 2003)

Door Eddy Grootes

Wat is de functie van eergevoel binnen het toneelstuk De Spaanschen Brabander en hoe draagt het bij tot de karaktertekening? Het primaire doel is niet de zeventiende-eeuwse werkelijkheid beter te leren kennen, al worden de literaire gegevens wel getoetst aan wat er bekend is over de rol van het eergevoel in de zeventiende-eeuwse samenleving.

Lees het artikel hier.

Bredero's personages spreekbuis van de dichter? (DBNL 1999)

Door Eddy Grootes

In dit artikel behandelt Grootes een passage uit Bredero's Moortje waarin zowel de slavernij als de Amsterdamse betrokkenheid bij slavenhandel wordt veroordeeld. Maar welke status kunnen we aan deze passage toekennen? Horen we hier de mening van Gerbrand Adriaenszoon Bredero zelf? Of moeten we dit beschouwen als fictie, aangezien het deel uitmaakt van een fictionele toneelwerkelijkheid? Wat we in Moortje zien of lezen is niet echt gebeurd: het is literatuur.

Lees het volledige artikel hier.

Terug naar Bredero (Amsterdam 1997)
Door Eddy Grootes

Dit artikel bevat de tekst van het afscheidscollege van Eddy Grootes. Hij behandelt hierin de totstandkoming van de grote uitgave van Bredero's Werken ten tijde van de Brederoherdenking in 1968.

Lees het volledige artikel door te klikken op de PDF-button. 

Afbeelding: A D & L Amsterdam 1997

bottom of page