top of page

REGLEMENT BIJ

THE BIG BREDERO BATTLE VOOR HET VOORTGEZET EN SECUNDAIR ONDERWIJS

The Big Bredero Battle is een initiatief van de Stichting Bredero 2018, bij de herdenking van de 400ste sterfdag van deze Amsterdamse dichter en toneelschrijver. Wie is de nieuwe Bredero? Deze wedstrijd is bedoeld voor leerlingen uit de onderbouw en bovenbouw van het voortgezet (secundair) onderwijs. In the Big Bredero Battle maken leerlingen zelf een creatieve bewerking van een liedje of een gedicht van Bredero of van een gedeelte uit een van zijn toneelstukken.

Deelname aan the Big Bredero Battle staat open voor alle leerlingen die het vak Nederlands volgen op een school in Nederland, België, of waar ook ter wereld. Alle niveaus mogen meedoen, zoals (v)mbo, havo, vwo, aso, bso, kso, en tso. De leerlingen moeten zijn ingeschreven aan de school waarvoor ze deelnemen. Hun docent moet de deelname bevestigen en toestemming geven voor publicatie van de inzending op de website www.Bredero2018.nl en voor aankondiging van de wedstrijd op sociale media.

DEELNEMERS

Portret Bredero

THE BATTLE

 • Leerlingen kiezen individueel of in een groep in overleg met hun docent uit de keuzelijst één van Bredero’s liedjes, gedichten of een gedeelte uit een toneelstuk. Het is ook mogelijk zelf een andere tekst van Bredero te kiezen.

 • De manier van bewerken is helemaal vrij, maar de bewerking moet in het Nederlands of Vlaams zijn (incl. de dialecten). Leerlingen kunnen bijvoorbeeld een opname maken van een toneelscène die ze naspelen in de taal van Bredero of in een eigen vertaling. Ze kunnen ook in een filmpje een gedicht van Bredero voordragen of een liedje van hem zingen in het zeventiende-eeuws en op de oude melodie. Of ze kunnen zelf een rap of een nieuwe melodie maken bij een liedje of een gedicht, en hun versie opnemen. Ze kunnen ook een eigen vertaling van een liedje, gedicht of toneelscène insturen. Een andere mogelijkheid is dat leerlingen zelf een verhaal bedenken bij een liedje of een gedicht of een personage uit een toneelstuk. De leerlingen mogen ook iets anders doen dan in deze voorbeelden staat. De jury gaat de inzendingen beoordelen op de relatie met Bredero, de creativiteit en aanstekelijkheid en de (technische) uitvoering.

WEDSTRIJDVOORWAARDEN

 • De inzending moet eigen werk van de leerlingen zijn. Er mogen alleen stukjes tekst, geluids-/video-opnamen of afbeeldingen van anderen zijn opgenomen als er een verantwoording is toegevoegd met de correcte verwijzingen naar de gebruikte sites (incl. URL) en zonodig verwijzingen naar andere bronnen. Er mogen geen rechten van derden op de inzendingen rusten; het is verplicht dit te controleren. Bij twijfel wordt de inzending uitgesloten van deelname. 

 • Afbeeldingen: alleen in JPEG, PNG of GIF formaat, maximaal 2 MB.

 • Film: maak een kwalitatief goed filmpje (max. 10 MB), als mov-of mp4-bestand.

 • Andere soorten inzendingen: schilderijen, maquettes, tekeningen e.d. kunnen worden ingezonden door er duidelijke foto’s in JPEG, PNG of GIF formaat (max. 2MB) van te maken. Het origineel moet bewaard worden om desgevraagd aan de jury te laten zien.

INZENDEN

De inzendingstermijn voor the Big Bredero Battle loopt van 1 mei tot en met 1 december 2018. Hieronder staat een aanmeldingsformulier voor de leerlingen. Zij melden zelf hun inzending aan. Daarna krijgt de docent van de redactie een docentenformulier. Hij/zij stuurt de inzending in en geeft toestemming voor publicatie op de website en voor aankondiging van de wedstrijd via sociale media. Een docent kan meerdere inzendingen opsturen; hij/zij krijgt voor elke inzending een apart formulier van de redactie. Inzenden betekent niet dat de bijdrage geplaatst wordt. De jury en de redactie van de website bepalen of een inzending gepubliceerd wordt.

 

Alleen inzendingen waarvoor het aanmeldingsformulier en het docentenformulier correct zijn ingevuld kunnen meedoen. Het auteursrecht van de inzending berust bij de school van de leerlingen. De inzending mag elders gepubliceerd en aangekondigd worden, mits er verwezen wordt naar www.Bredero2018.nl en mits de redactie hiervoor toestemming heeft gegeven.

AANMELDINGSFORMULIER

Op het aanmeldingsformulier moeten de leerlingen de volgende informatie invullen:

 • De titel van de originele Brederotekst waarop de inzending is gebaseerd.

 • De titel van de bewerking (die mag hetzelfde zijn als Bredero’s titel).

 • De namen van de deelnemende leerlingen (voor- en achternaam) en het e-mailadres van een van de deelnemers.

 • De naam van de docent en het e-mailadres van de docent.

 • De toelichting van de leerling(en) op zijn/haar/hun inzending, in max. 300 woorden.

De docent krijgt dit formulier van de redactie. De gegevens van de leerlingen zijn ingevuld volgens hun aanmelding. De docent moet die gegevens checken en eventueel corrigeren.

 

Verder vult de docent de volgende gegevens in:

 • De naam van de school, niveau en leerjaar (bijv. havo 4, kso 3).

 • De bevestiging van toestemming voor plaatsing van de inzending op de website www.Bredero2018.nl en voor aankondiging van de wedstrijd op sociale media.

 

De docent stuurt de inzending via het formulier in (één inzending per formulier) en krijgt per mail een bevestiging van ontvangst.

DOCENTENFORMULIER

JURY

 • In de jury zitten docenten uit het voortgezet onderwijs en van de Universiteit van Amsterdam, een schrijver en een acteur.

 • De jury beoordeelt de inzendingen op de relatie met Bredero, creativiteit, aanstekelijkheid en (technische) uitvoering.

 • Bij de beoordeling houdt de jury rekening met het niveau en leerjaar van de deelnemers.

 • De beste inzendingen gaan naar de finale, in december 2018. Finalisten krijgen een workshop poëzievoordracht  over Bredero.

 • De uitslag van the Big Bredero Battle is bindend; er kan niet over gecorrespondeerd worden.

 

Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, de Universiteit van Amsterdam en de Stichting Feest der Poëzie.

 

Dit reglement is vastgesteld door de Stichting Bredero 2018 en treedt in werking op 16 maart 2018.

 

KLIK HIER OM JE AAN TE MELDEN

bottom of page