top of page

ELISE VAN SCHAIK

Elise van Schaik studeerde Nederlands en Dutch Golden Age Studies aan de Universiteit van Amsterdam. In haar bachelorscriptie onderzocht ze hoe Bredero’s Spaanschen Brabander het beste aan een groot publiek kan worden gepresenteerd. Naast haar redactionele werk voor Stichting Bredero 2018 is ze actief in het collectief De Alphaman dat historische literatuur promoot via YouTube. Ze is geïnteresseerd in de popularisering van historische literatuur en in zeventiende-eeuwse veelschrijvers.

Franco Paris, Stichting Bredero 2018
bottom of page