top of page

WIE ZIJN WIJ?

2018 wordt een jaar vol activiteiten rond de 400ste sterfdag van G.A. Bredero, de bloemrijke Amsterdamse schrijver uit de Gouden Eeuw. Met uitvoeringen van zijn liedjes, gedichten en toneelstukken. Met een tentoonstelling, een stadswandeling en een fietstocht in en rond Amsterdam. Met projecten voor het voortgezet onderwijs en het extramurale universitaire onderwijs, een website, een debatavond, een congres en boeken. Want Bredero’s boodschap is nog steeds actueel. Geniet van het leven, maar bedenk: ’t kan verkeeren!

Toen Bredero op 23 augustus 1618 overleed - hij was pas 33 - liet hij een rijke verzameling liedjes, gedichten en toneelstukken na. Vierhonderd jaar later is dat werk nog steeds even krachtig en aansprekend. Bredero geniet van de grilligheid van het leven. Zijn expressieve taal overwint moeiteloos de eeuwen die hem van ons scheiden, met alle nuances van humor en ernst, ruigheid en elegantie.

Bredero’s thematiek past bij onze actualiteit. In de Gouden Eeuw vocht de jonge Nederlandse Republiek zich vrij van de Spanjaarden en stroomde Amsterdam vol met vreemdelingen die op de vlucht waren voor geweld. De groeiende handel zorgde niet alleen voor welvaart, maar ook voor bedrog en armoede. Immigratie en integratie, vastgeroeste meningen en nieuwe ideeën, slimheid en naïviteit, egoïsme en gemeenschapszin, dat zijn de thema’s waar Bredero graag over schreef. Maar ook over oprechte liefde en geloof, onvervreemdbare waarden in een veranderende maatschappij.

bottom of page