top of page

MIEKE B. SMITS-VELDT

Mieke B. Smits-Veldt doceerde meer dan dertig jaar Nederlandse Historische Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. De meeste publicaties van haar hand bestrijken het terrein van de Nederlandse literatuur- en toneelgeschiedenis van de zeventiende eeuw, waaronder haar proefschrift over Samuel Coster, de stichter van de Nederduytsche Academie, waarvan Bredero deel uitmaakte, en de studie Het Nederlandse renaissancetoneel. In 2008 verscheen Een nieuw vaderland voor de muzen, het vierde deel van het standaardwerk Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, waarin zij samen met prof. Karel Porteman de periode 1560 tot 1700 behandelde.

Mieke B. Smits-Veldt, Stichting Bredero 2018
bottom of page