top of page

MARC VAN VAECK

Marc Van Vaeck, Stichting Bredero 2018

Marc Van Vaeck is Hoogleraar Vroegmoderne Nederlandse Letterkunde aan de KU Leuven. Hij promoveerde in 1990 op een studie en tekstuitgave van het Tafereel van de Belachende Werelt (1635) van de schilder-dichter Adriaen van de Venne. Zijn onderzoeksinteresses betreffen daarnaast de zestiende- en zeventiende-eeuwse Nederlandse literatuur in Noord en Zuid, en dan vooral diverse vormen van bimediale literatuur (emblemataliteratuur, liedbundels), lyriek, vermaaksliteratuur en -cultuur. De liederen en gedichten van Hooft en Bredero dragen zijn bijzondere voorkeur weg. Over Bredero publiceerde hij ‘Bredero’s liedboek. “De Tijdt, die niet en rust, verandert alle dinghen”. Van Vaeck is lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde te Gent, die in het jaar 2018 eveneens een aantal activiteiten rond Bredero inricht.

bottom of page